Peters Bouwkundig Advies geeft hoofdzakelijk advies aan particulieren met een woningbouwvraagstuk; een nieuwbouw of een verbouwing.


Een bouwkundig advies wordt gebaseerd op het Programma van Eisen (PvE) waarin de wensen en eisen van de opdrachtgever staan vermeld. Door een kritische en creatieve blik op het PvE te werpen, worden eventuele problemen voorkomen en kan zoveel mogelijk aan de wensen van de opdrachtgever worden voldaan.


Ieder bouwplan moet voldoen aan het Nederlands Bouwbesluit en de gemeentelijke voorschriften. Ook uw bouwplan kan door Peters Bouwkundig Advies worden getoetst aan de geldende regelgeving.

Advies met een persoonlijke touch

Bouwkundig advies